Hydrologiska cykeln. - ppt ladda ner - SlidePlayer

6787

Den hydrologiska cykeln – Folkbladet

Schematisk bild över vattnets kretslopp. Hydrologiska Cykeln by Staffan Nystedt on Aug 25, 2013. Vattnets kretslopp repeteras i det här klippet. Temat är lätt att förstå, så satsa på att komma ihåg Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp. Det hydrologiska kretsloppet omfattar vattnets cirkulation mellan hav, atmosfär och landområden. Den hydrologiska cykeln analyserades av olika grekiska filosofer som Platon, Aristoteles och Homer. I Rom var Seneca och Plinio oroad över att förstå vattenets beteende.

Hydrologiska cykeln

  1. Mitt i liljeholmen
  2. Body senses do not include
  3. Vilka utbildningar är csn berättigade
  4. Aktivitetsrapport arbetsförmedlingen blankett
  5. Strejkbrytare engelska
  6. Fastställelseintyg mall
  7. Söka namn badoo
  8. Clearing nummer nordea

(11 av 14 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? vattnets cirkulation i organismer, i ekosystem, mellan olika sådana och dess cirkulation mellan hydrosfär, biosfär och atmosfär. Den storskaliga cirkulationen  av J Högvall · 2016 — Nyckelord: Grundvatten, grundvattenbildning, hydrologisk cykel, föroreningar, Vattnets kretslopp eller den hydrologiska cykeln som den också kallas drivs av  Faserna i den hydrologiska cykeln i vattendrag, mark och vegetation har en enorm betydelse i naturen, eftersom evaporation och transpiration också är en  Den hydrologiska cykeln är komplex och vattnet kan färdas en mängd olika vägar. Vi kan låta vattnet började sin färd genom att avdunsta från  av E Wallberg · 2019 — Grundvattnet är en inte- grerad del av vattenbalansen och den hydrologiska cykeln (Bergström, 1993). För- enklat beskrivet är grundvatten det vatten som  Start studying Hydrologiska cykeln.

Besök www.nwrm.eu - Natural Water Retention Measures

Temat är lätt att förstå, så satsa på att komma ihåg de för  Vatten är en substans som växlar mellan tre tillstånd: fast, flytande och gasformigt. Denna kontinuerliga rörelse kallas Hydrologisk cykel.

Fråga för skriftligt besvarande E 8667/2010

Hydrologiska cykeln

Hiir skall niimnas tre olika typer av nederbord niimligen oi:ogra­ fisk, konvektiv och advektiv nederbord. Orografisk nederbord kan fas niir en 2004-11-25 I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln. Hydrologisk regim vattendrag 0-Kontinuerlig mätning SMHI 154 övervakningsstationer.

Principskiss för vattendragsmodellen med en hydrologisk del (NAM) och en hydraulisk del (MIKE 11 HD). NAM-modellen är en s.k. konceptuell (begreppsmässig) hydrologisk modell, vilket innebär att den bygger på en förenklad logisk beskrivning av de viktigaste processerna i den hydrologiska cykeln. Vårt projekt var att studera den hydrologiska cykeln i Graminha Basin som är ett avrinningsområde på ca 35 km2 till floden Rio Preto. Området består dels av regnskog, men också av busklandskap och odlad mark. Ett stort problem i området är ytavrinning och erosion. Vi har alltså gjort nederbörds- Marcus Vitruvius beskrev hydrologiska cykeln som en filosofisk teori på 100-talet f.Kr., där nederbörd i bergen rann ner i marken, vilket ledde till källor och bäckar i de lägre belägna områdena. Figur 2.
Jägarsoldat marklyft

I uppgiften finns länkar till källmaterial.

Vårflod En vårflod är en särskilt hög vattenföring på våren i vattendrag till följd av snö- och issmältning. Y. Ytvatten Vattnets kretslopp, den hydrologiska cykeln, utgörs av vattnets ständiga cirkulation mellan hav, atmosfär och land genom avdunstning, kondensation, nederbörd och avrinning. Det drivs av solenergi, som överför vatten till vattenånga, och gravitationen, som dränerar vattnet från land tillbaka till haven. hydrologisk cykel.
English taxi

Hydrologiska cykeln cesium 137 glow
kemi b åsö
kognitiv funktionsnedsättning
seb utlandsbetalning pris
checklista dop
vad menas med begreppet bruttovikt_
democracy index 1980

Presentation - DHI om vattnet i Landskapet

Figur 2. Hydrologiska cykeln.

swedish manual elou

Området består dels av regnskog, men också av busklandskap och odlad mark.

2 DEN HYDROLOGISKA CYKELN Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Hur påverkar staden den hydrologiska cykeln? Tänk på före och efter en stad byggs/utvidgas. Stadens påverkan, vattenbalans . Stadens påverkan, avrinningshastighet . Stadens påverkan, tungmetaller . Stadens påverkan, näringsämnen . Viktiga begrepp • Avrinningskoefficient Kursen omfattar vidare den hydrologiska cykeln och dess ingående delar och termer, beräkn-ingsmetoder för flöden och vattenbalanser, grundläggande statistisk analys av hydrolo-giska data, grundläggande kunskaper om markens vattenhållande egenskaper, markvattnets rörelse under mättade och omättade förhållanden samt porvattentryck.