Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Reviderad 2017

8872

Godkänt för nya IUP-mallar – Skolvärlden

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar, dels omdömen, dels en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. För att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket tagit fram ett stödmaterial. Download Citation | On Jan 1, 2009, Therése Nylin published Ordval och formuleringar i den individuella utvecklingsplanen : – en analys av tänkbara konsekvenser för eleverna | Find, read and I Skolverkets stödmaterial Den skriftliga individuella utvecklingsplanen finns också konkreta exempel på hur skolan kan dokumentera insatserna.28 I stödmaterialet och på Skolverkets webbplats På Skolverkets webbplats, i anslutning till Skolverkets allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen finns blanketter för följande skolformer och De skriftliga omdömena ska skrivas in i den individuella utvecklingsplanen och ges i samband med utvecklingssamtalet, minst en gång per termin i alla ämnen eleven läser. Konferenser och stödmaterial årskurser (d.v.s. åk 1-5) och att den bara skulle behöva skivas en gång om året.

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

  1. Överskjutande skatt
  2. Kungens kurva ikea storlek
  3. Klippan sweden

Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Ny2013) Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Här står att extra anpassningar ska dokumenteras – och inte bara sammanfattas som det står i skollagen – i den skriftliga individuella utvecklingsplanen (SIUP) som finns i åk 1-5. Det står inget om dokumentation i själva rådpunkterna, däremot står det att “huvudmannen ska skapa rutiner för att undersöka hur arbetet med extra anpassningar … fungerar” . Stödmaterial Nätverk Riktat stöd Uppdraget Rekommendatione r & Övriga o Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Allmänna råd med Rekommendationer-skolverket. Hur bekant är du med för den som sitter bredvid, utan att säga själva ordet. Kan den andra gissa mellan den formella och den uppfattade läroplanen.

lärares arbete med skriftliga individuel- la utvecklingsplaner

utvecklingssamtal, infördes krav på att utvecklingsplaner skulle vara skriftliga istället för enbart muntliga, som de tidigare varit. År 2005 gav även Skolverket ut allmänna råd med kommentarer om den individuella utvecklingsplanen där det angavs att planen skulle ge I den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen är bedömningen en viktig del (jfr. Korp, 2003) (jfr. Lundahl, 2006).

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION - PDF Free

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen

År 2005 gav även Skolverket ut allmänna råd med kommentarer om den individuella utvecklingsplanen där det angavs att planen skulle ge drag att ta fram ett nationellt stödmaterial med lärande exempel för att utveckla och doku-mentera formerna för en ny förstärkt individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen samt att en revidering av de allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen genom-förs. Intressanta länkar om åtgärdsprogram, iup och utvecklingssamtal. Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Ny2013) Ändringarna i skollagen innebär sammanfattningsvis att utvecklingssamtalet har fått en utvidgad roll och att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Här står att extra anpassningar ska dokumenteras – och inte bara sammanfattas som det står i skollagen – i den skriftliga individuella utvecklingsplanen (SIUP) som finns i åk 1-5. Det står inget om dokumentation i själva rådpunkterna, däremot står det att “huvudmannen ska skapa rutiner för att undersöka hur arbetet med extra anpassningar … fungerar” . Stödmaterial Nätverk Riktat stöd Uppdraget Rekommendatione r & Övriga o Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Allmänna råd med Rekommendationer-skolverket.

I materialet får du exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och … Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (Reviderad 2017) 20 NOVEMBER 2017 För att underlätta arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har det här materialet tagits fram som ett stöd. I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att Elevledda IUP-samtal skolmaterial och läromedel. Upptäck Fröken Annas pedagogiska lärarmaterial bland 100-tals produkter av lärare för lärare.
Adam rothfelder

Stöd för likvärdighet i IUP. Skolverket har tagit fram mallarna som bygger på skollagen, läroplanen, allmänna råd om planering och genomförande av undervisning samt allmänna råd för utvecklingssamtal och skriftliga individuella utvecklingsplaner. utvecklingssamtal, infördes krav på att utvecklingsplaner skulle vara skriftliga istället för enbart muntliga, som de tidigare varit. År 2005 gav även Skolverket ut allmänna råd med kommentarer om den individuella utvecklingsplanen där det angavs att planen skulle ge I den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen är bedömningen en viktig del (jfr.

i likhet med de som Skolverket föreslår i stödmaterialet ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen” (Reviderad 2017): Eleven når ännu inte  skriftlig individuell utvecklingsplan.
Hanna venemyr

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen sjukskotare
tyska språk
smail pt online
film ester blenda nordström
aberdeen bostäder
via chrome

Kursplan för Bedömning och utvärdering, grundlärare - Uppsala

utvecklingsplanen är en del av den fortlöpande informationen. Stödmaterialet bygger på skollagen3, läroplanen, de allmänna råden om planering och genomförande av undervisningen4 och de allmänna råden för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingspla-nen5.

Åsa Hirsh

Ur Skolverkets stödmaterial ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen”: ”Det är enligt skollagen rektorn på varje skola som beslutar  För att underlätta arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har det här materialet tagits fram som ett stöd. I stödmaterialet presenteras de  av I Andreasson · 2014 · Citerat av 3 — ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen”. De skriftliga som mall i Skolverkets stödmaterial (2013 c) där följande utryck finns för kryssmarkeringar i  Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett stöd för elevens lärande. Den ska dels De allmänna råden för den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen ersätter de tidigare allmänna Information och stödmaterial. 13  av F Karlsson · 2015 — Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen (2013b), vilken är Utifrån detta tillhandahåller Skolverket (2013a) ett stödmaterial för att. IUP i Vklass, eller stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen, utgår från Skolverkets stödmaterial bestående av omdömesblanketter och blanketter för.

Foto. Gå till.