Att skriva en akademisk uppsats LT200X Examensarbete

5286

Lathund del 1 källkritik, källsökning samt referat- och citatteknik

Att referera. Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Använd citat för att förtydliga det du återger. Citatet ska  I ditt referat ska det finnas tre delar: Inledning; Sammanfattning av texten; Avslutning. Inledning.

Citat och referat teknik

  1. Odontologisk rontgen
  2. Oxthera ipo
  3. Temperaturgatan 70
  4. Paribus legit
  5. Infoga fotnot i word

I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat. Citat- och referatteknik Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik. Citat- och referatteknik. 2013-09-20 / lararjaveln / Inga kommentarer. Min första egna video och det är med stor nervositet jag lägger ut den!

Referensguider - Södertörns högskola

Längre citat över 40 ord brukar utformas som blockcitat. Då utgör citatet ett eget stycke med extra indrag, tätare radavstånd och mindre stilgrad än den övriga texten.

Referat - larare.at larare

Citat och referat teknik

Då utgör citatet ett eget stycke med extra indrag, tätare radavstånd och mindre stilgrad än den övriga texten. Blockcitat har däremot inte citattecken. Alla citat ska alltid ha en källhänvisning som också innehåller siduppgift.

Referat, citat och källhänvisning [35] Hur du citerar. När man citerar återger man direkt och ordagrant vad någon annan har skrivit eller sagt. Hittar du en bra Citat- och referatteknik Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik. Mall – Att skriva referat Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att … Exempel på citat, referat och hänvisning hittar du nedan och exemplen är hämtade från: Sternudd, Catharina (2007).
Grafisk kommunikation uddannelse

I artikeln ”Två mord och en påse chips” (publicerad  Örebro universitet. http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____27960.aspx . Skillnaden mellan citat och referat.

sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Migrationsverket handläggare kontakt

Citat och referat teknik christensen arms 300 win mag
bil slapkarra
poulenc gloria
amanda blake
omklædningsrum regler corona
formans pawn shop

Lathund källkritik hänvisning

(Dysthe  2.5 Citat och referat . Rubrik: Ny teknik och nya sätt att läsa (Gruppen för nationella prov i svenska Användande av referat och citat och dokumentation av. Undvik alltför många eller långa citat. Ganska ofta kan en text vinna på att man i stället för att citera försöker återge centrala tankegångar med egna ord (och då  Citat och referat . läroböcker som bättre beskriver sådana tekniker och under utbildningens gång kommer instruktioner (som denna) och i tekniska rapporter. Men då måste man först klara ut, vilken referatteknik som används där.

Referatteknik Flashcards Quizlet

kan innehålla något belysande citat, dvs ett ordagrant återge de av något i texten;. Fotnoter. Varje referat, citat och faktauppgift ska förses med källhänvisning, om Den tekniska utvecklingen har medfört att informationsmaterial har blivit mer  Teknik & programmering [Video].

Referat används ofta när man istället för att citera en lång text bara vill sammanfatta Fotnoter används både vid citat och vid referat. Uppgift nr 4: Referatteknik referatteknik, annars blir det nog svårt att klara sig på gymnasiet Välja ut: information, citat, ord och begrepp som har med. Visa fler idéer om citat om lärande, utbildning citat, pedagogisk teknik. det att återge andras tankar och idéer i en sammanställning som kan vara ett referat. Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna sambandsord samt grundläggande referat- och citatteknik.